privacy

 


Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld door Post Boekhouding. Post Boekhouding aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Copyright

De inhoud van deze website is eigendom van Post Boekhouding. De inhoud hiervan mag in geen geval worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.Privacy statement

Post Boekhouding respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven. Deze vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de opdracht en wordt alleen aan derden verstrekt die zijn betrokken bij het uitvoeren van de opdracht. Post Boekhouding behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen.