Over POST Boekhouding

Uit de praktijk blijkt dat door de digitalisering bij de overheid en de vele regelingen van diverse overheidsinstanties mensen het overzicht kwijtraken. Het initiatief van de overheid om een berichtenbox op te zetten maakt de kans op het zoekraken van correspondentie alleen maar groter. Hierdoor stapelen rekeningen zich op waardoor betalingen niet meer op tijd de deur uitgaan. Daardoor kan de behoefte ontstaan aan professionele begeleiding bij het op orde brengen van de administratie.