Diensten

 
24 JUNI 2018 - SCHAGEN OP ZONDAG

 

Vraag de tegemoetkoming check aan:

Grietje toetst door middel van uw financiële gegevens of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Gemeente en/of de Belastingdienst.

Let op:
Er zijn meer tegemoetkomings-regelingen dan u denkt!

Tarief
Standaard check: € 70 per uur incl. btw
Per tegemoetkoming € 10 extra
Komt u onverhoopt voor geen enkele regeling in aanmerking dan is de check gratis!

Kennismakings gesprek gratis!


Belastingzaken

Heeft u een belastingvraag, wilt u uw aangifte inkomstenbelasting laten verzorgen of wilt u advies over een belastingtoeslag dan kan Grietje u van dienst zijn.

Tarief
€ 60 per uur incl. btw

Tegemoetkoming / WMO-voorziening gemeente

Wilt u hulp bij het invullen van uw kwijtscheldingsverzoek van de gemeentelijke heffingen of heeft u een conflict over uw zorgaanvraag dan kan Grietje voor u bemiddelen met de Gemeente.

Tarief
€ 40 per uur incl. btw

Bezwaar- en Beroepschriftprocedure

Is uw aanvraag voor een wmo-voorziening of tegemoetkoming van de Gemeente afgewezen of wilt u bezwaar maken tegen uw belastingaanslag, dan kan er advies of ondersteuning gegeven worden bij het opstellen van een bezwaar- en /of beroepschrift door een jurist.

Tarief
€ 70 per uur incl. btw

Kennismakings gesprek gratis!

Het verzorgen van de financiële administratie

Er kunnen situaties voorkomen in het leven, dat u behoefte heeft aan professionele begeleiding bij het op orde brengen van uw financiële administratie. Een scheiding of een overlijden kan zo’n situatie zijn.

Na het beëindigen van een relatie of na een overlijden, zijn er vele zaken die geregeld moeten worden. Hierbij is het belangrijk dat u een goed overzicht heeft van uw inkomsten en uitgaven. Het opzetten van een overzichtelijke financiële administratie is dan heel belangrijk.

Ook voor senioren, gehandicapten en chronisch zieken is het van belang dat de administratie goed en op tijd wordt uitgevoerd. Heeft u hulp nodig bij het verzorgen van uw administratie dan kan Grietje u van dienst zijn.

Hierbij wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

  • De klant blijft zelf verantwoordelijk.
  • De klant behoudt de regie over de administratie.
  • Grietje respecteert uw zelfstandigheid.
  • Grietje behandelt uw zaken vertrouwelijk.

Tarief
Standaard € 40 per uur, inclusief belastingzaken € 60 per uur incl. btw


Kennismakings gesprek gratis!

Budget Coach

Grietje kan u weer het financieel overzicht bieden in uw inkomsten- en uitgavenpatroon.

Dit doet zij d.m.v. het opstellen van een budgetplan dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Tevens door het geven van advies over financiële keuzen bij bijvoorbeeld sparen, wegwerken van schulden en budgetteren. Nadat u contact heeft gezocht met Grietje wordt er een afspraak voor een intake-gesprek gemaakt, waarna vervolgens een plan van aanpak wordt opgesteld.

Tarief
Standaard € 60 per uur, inclusief tegemoetkomingen € 70 per uur incl. btw